BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH – CẢM ỨNG – MÀN HÌNH HUAWEI

TÊN MÁY KÍNH – CẢM ỨNG  BỘ MÀN HÌNH
Huawei Mate 7 400,000 1,050,000
Huawei Mate 8 (NXT L29, NXT L09) 400,000 1,200,000
Huawei Mate 9 400,000 1,300,000
Huawei Mate 10 550.000 2.200.000
Huawei Y6 250,000 750,000
Huawei Y6 Prime 300,000
Huawei Y7 Prime 350,000 900,000
Huawei Y7 Pro 350,000 900,000
Huawei Y6 ii 300,000 800,000
Huawei Y5 250,000
Huawei Y5 ii 300,000 800,000
Huawei Y5 2017 1,000,000
Huawei Y3 ii 750,000
Huawei Y9-2019 400,000 1.300.000
Huawei P8 300,000
Huawei P8 Lite 300,000 9,00,000
Huawei P8 L09 300,000 1,000,000
Huawei P9 300,000 1,100,000
Huawei P9 Lite 400.000 850.000
Huawei GR5 (2015) 300,000 850,000
Huawei GR5 Mini 300,000 800,000
Huawei GR5 (2017) 300,000 800,000
Huawei G6 300,000 700,000
Huawei Honor 4C 300,000 800,000
Huawei Honor 4X 300,000
Huawei Honor 7 400,000
Huawei Honor 8 450,000 1,200,000
Huawei Honor V8 350,000 1.100.000
Huawei Honor V9 400,000 Liên hệ – BH 12T
Huawei Honor 9 400,000 Liên hệ – BH 12T
Huawei Honor 9 Lite 400,000 Liên hệ – BH 12T
Huawei Honor 10 500,000 Liên hệ – BH 12T
Huawei P10 650,000 Liên hệ – BH 12T
Huawei P10 Plus Liên hệ – BH 12T
Huawei G7 Plus 400,000 1.200.000
Huawei Nova 2i 350,000 850,000
Huawei Nova 2S 450,000 1,500,000
Huawei Nova 3e 350,000 1,000,000
Huawei Nova 3i 350,000 900,000
Huawei G Play mini (CHM-U01) 500,000 Liên hệ – BH 12T
Huawei Honor Play 400,000 Liên hệ – BH 12T