BẢNG GIÁ THAY THẾ MẶT KÍNH – MÀN HÌNH IPHONE – IPAD

APPLE KÍNH-CẢM ỨNG BỘ MÀN
Iphone 5 150.000 400.000
Iphone 5s 150.000 400.000
Iphone 6 200.000 550.000
Iphone 6 Plus 250.000 1.000.000
Iphone 6s 250.000 850.000
Iphone 6s Plus 300.000 1.400.000
Iphone 7 300.000 1.000.000
Iphone 7 Plus 400.000 1.800.000
Iphone 8 400.000 1.800.000
Iphone 8 Plus 500.000 2.300.000
Iphone X 1.000.000 6.500.000
Iphone XS 1.400.000 Liên hệ – BH 3T
Iphone XR 1.600.000 4.500.000
Iphone XS MAX 2.200.000 9.000.000
ipad 2 300.000 1.000.000(LCD)
ipad 3 300.000 1.000.000(LCD)
ipad 4 300.000 1.000.000(LCD)
ipad Air/ipad 5 350.000 1.600.000(LCD)
ipad Air 2 1.000.000 3.500.000
ipad Mini 1(A1432, A1455) 300.000 1.100.000(LCD)
ipad Mini 2(A1489) 350.000 1.200.000(LCD)
ipad Mini 3 450.000 1.300.000(LCD)
ipad Mini 4 700.000 3.200.000
ipad Pro 9.7 1.100.000 3.800.000
ipad Pro 10.5 1.400.000 Liên hệ – BH 3T
ipad Pro 12.9 1.600.000 Liên hệ – BH 3T
ipad Gen 5(2017) 500.000 Liên hệ – BH 3T
ipad Gen 6 1.800.000 Liên hệ – BH 3T
ipad Pro 11 inch 3.500.000 Liên hệ – BH 3T