BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH – CẢM ỨNG – MÀN HÌNH LG

TÊN MÁY KÍNH – CẢM ỨNG  BỘ MÀN HÌNH
Lg G Pro F240 300,000
Lg G Pro2 F350/D830 350,000 1,300,000
Lg G2 (D802 / F320 / Docomo) 300,000 900,000
Lg G3 350,000 1,200,000
Lg G3 Cat6 350,000
Lg G3 Stylus 400,000 1,400,000
Lg G4 300,000 1,100,000
Lg G4 Stylus 350,000 1,450,000
Lg G5 400,000 1,100,000
Lg G6 450,000 1,500,000
Lg GK F220 350,000 1,000,000
Lg GX (F310) 350,000 850,000
Lg Nexus 4 E960 300,000 850,000
Lg Nexus 5 300,000 850,000
Lg K4 300,000 750,000
Lg K 500 350,000 1,350,000
LG K7 300,000 800,000
Lg K8 300,000 1,100,000
Lg K10 300,000 1,200,000
Lg V10 450,000 1,700,000
Lg V20 500,000 1,600,000
Lg V30 3,400,000
Lg X Power 500,000 900,000
Lg X Cam 500,000 1,500,000