BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH – CẢM ỨNG – MÀN HÌNH SAMSUNG

DÒNG MÁY THAY KÍNH – CẢM ỨNG BỘ MÀN HÌNH
Galaxy S4 250.000 1.700.000
Galaxy S5 250.000 1.600.000
Galaxy S6 400.000 2.600.000
Galaxy S6 Edge 900.000 2.900.000
Galaxy S6 Edge Plus 1.100.000 4.500.000
Galaxy S7 400.000 2.800.000
Galaxy S7 Edge 1.000.000 3.800.000
Galaxy S8 1.000.000 3.500.000
Galaxy S8 Plus 1.100.000 4.600.000
Galaxy S9 1.100.000 4.400.000
Galaxy S9 Plus 1.300.000 5.100.000
Galaxy Note 3 300.000 2.100.000
Galaxy Note 4 300.000 2.700.000
Galaxy Note 5 500.000 3.200.000
Galaxy Note 7(FE) 1.300.000 2.400.000
Galaxy Note 8 1.300.000 4.700.000
Galaxy Note 9 1.600.000 5.300.000
Galaxy A300 – A3 (2015) 250.000 1.750.000
Galaxy A310 – A3 (2016) 250.000 1.800.000
Galaxy A320 – A3 (2017) 300.000 1.800.000
Galaxy A500 – A5 (2015) 300.000 1.800.000
Galaxy A510 – A5 (2016) 300.000 2.400.000
Galaxy A520 – A5 (2017) 350.000 2.100.000
Galaxy A6 (2018) 350.000 1.700.000
Galaxy A6 Plus (2018) 400.000
Galaxy A700 – A7 (2015) 300.000 2.300.000
Galaxy A710 – A7 (2016) 350.000 2.500.000
Galaxy A720 – A7 (2017) 400.000 2.600.000
Galaxy A750 – A7 (2018)
450.000
Galaxy A8 – A800 350.000 2.600.000
Galaxy A8 – A810 350.000 2.700.000
Galaxy A8 – A530 (2018) 400.000 2.100.000
Galaxy A8 plus – A730 (2018) 400.000 2.500.000
Galaxy A9 – A900 400.000 2.400.000
Galaxy A9 Pro – A910 400.000 2.400.000
Galaxy A9 (2018) 550.000 3.300.000
Galaxy E5 – E500 300.000 1.500.000
Galaxy E7 350.000 2.100.000
Galaxy V (G531) 250.000
Galaxy J120 250.000 1.400.000
Galaxy J2 (J200) 300.000 1.450.000
Galaxy J2 Prime 250.000 700.000
Galaxy J3 (J300) 2015 300.000 1.400.000
Galaxy J3 (J320) 2016 300.000 1.400.000
Galaxy J3 Pro 2017 350.000
Galaxy J3 Prime 300.000
Galaxy J4 350.000
Galaxy J4 Plus 350.000 1.100.000
Galaxy J5 (J500) 300.000 1.400.000
Galaxy J5 Prime (One 5 2016) 300.000 800.000
Galaxy J510 350.000 1.500.000
Galaxy J6 350.000 1.700.000
Galaxy J6 Plus 400.000
Galaxy J700 300.000 1.800.000
Galaxy J7 Prime 300.000 800.000
Galaxy J710 350.000 1.800.000
Galaxy J7 Pro 350.000 1.700.000
Galaxy J8
400.000 2.300.000
GALAXY GRAND PRIME G530 250.000
GALAXY GRAND DUOS I9082 250.000 600.000
GALAXY CORE 2 (G355) 250.000 550.000
GALAXY I8552 250.000 700.000
GALAXY CORE PRIME G360 250.000 700.000
GALAXY MEGA 2 (G750) 400.000
Galaxy Mega I9200 400.000 1.100.000
GALAXY ALPHA G850 300.000 2.100.000
GALAXY C5 350.000 2.700.000
GALAXY C7 450.000
GALAXY C9 400.000 2.500.000
GALAXY C9 Pro 450.000 2.500.000
Galaxy M20 400.000 1.400.000