BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH – CẢM ỨNG – MÀN HÌNH HTC

TÊN MÁY  KÍNH – CẢM ỨNG  BỘ MÀN HÌNH
HTC Butterfly X920/X920s 300,000 700,000
HTC Butterfly S 300,000 750,000
HTC Butterfly 2 350,000 1,100,000
HTC Desire 210 300,000 550,000
HTC Desire 300 300,000 550,000
HTC Desire 326 300,000 600,000
HTC Desire 500 300,000 600,000
HTC Desire 510 300,000 550,000
HTC Desire 516 300,000
HTC Desire 526 350,000 600,000
HTC Desire 600 300,000 500,000
HTC Desire 620G 350,000 700,000
HTC Desire 610 300,000 600,000
HTC Desire 616 350,000 800,000
HTC Desire 626 350,000 7,500,000
HTC Desire 630 350,000 800,000
HTC Desire 700 350,000 700,000
HTC Desire 816 G 350,000 800,000
HTC Desire 820 350,000 800,000
HTC Desire 820 Plus 450,000 1,100,000
HTC Desire 826 Selfie 800,000
HTC Desire 826G 400,000 900,000
HTC Desire EYE 350,000 1,000,000
HTC U Play 1,200,000
HTC One/One J 300,000 650,000
HTC One E8 300,000 850,000
HTC One E9 350,000 900,000
HTC One M7 300,000 650,000
HTC One M8 300,000 700,000
HTC One M9 350,000 900,000
HTC One MAX 350,000 1,000,000
HTC One Mini 300,000 550,000
HTC One Mini 2 450,000
HTC One X/X+ 250,000 550,000
HTC A9 350,000 2,500,000
HTC 10 400,000 1,200,000
HTC 10 Evo 400,000 1,200,000
HTC 10 Pro 1,200,000
HTC Ultra Sapphire 550,000
HTC U11 1,100,000 2,650,000
HTC U Ultra 400,000 1,600,000