BẢNG GIÁ THAY THẾ MẶT KÍNH – CẢM ỨNG – MÀN HÌNH NOKIA

TÊN MÁY KÍNH – CẢM ỨNG  BỘ MÀN HÌNH
Lumia 1020 350,000 1,100,000
Lumia 1320 400,000 1,100,000
Lumia 1520 600,000 1,500,000
Lumia 430 250,000 Liên hệ-BH 3T
Lumia 435 250,000 400,000
Lumia 520 200,000 Liên hệ-BH 3T
Lumia 525 200,000 Liên hệ-BH 3T
Lumia 530 200,000 Liên hệ-BH 3T
Lumia 535 300,000 500,000
Lumia 540 350,000 Liên hệ-BH 3T
Lumia 620 250,000 400,000
Lumia 625 200,000 600,000
Lumia 630 250,000 500,000
Lumia 640 300,000 750,000
Lumia 640 XL 300,000 1,000,000
Lumia 650 1,300,000
Lumia 720 300,000 650,000
Lumia 730 300,000 1,300,000
Lumia 820 300,000 900,000
Lumia 830 300,000 900,000
Lumia 920 250,000 800,000
Lumia 925 300,000 1,100,000
Lumia 928 300,000 1,100,000
Lumia 930 300,000 1,200,000
Lumia 950 650,000 Liên hệ-BH 3T
Lumia 950 XL 650,000 Liên hệ-BH 3T
Nokia X2 250,000 650,000
Nokia XL 250,000 700,000
Nokia 3 300,000 950,000
Nokia 5 350,000 1,300,000
Nokia 5.1 Plus 350,000 Liên hệ-BH 3T
Nokia 6 350,000 1,300,000
Nokia 6.1 Plus 450,000 1,100,000
Nokia 8 400,000 1,500,000
Nokia 8.1 450,000 1,500,000
Nokia X5 400,000 1,150,000
Nokia X6 400,000 1,000,000