BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH – MÀN HÌNH – CẢM ỨNG XIAOMI

Tên máy Kính – Cảm Ứng Bộ Màn Hình
Xiaomi Redmi 4 280.000 700.000
Xiaomi Redmi 3S 250.000 600.000
Xiaomi Redmi 4 Prime 300.000 700.000
Xiaomi Redmi 4X 280.000 750.000
Xiaomi Mi 4 250.000 650.000
Xiaomi Mi 3 280.000 750.000
Xiaomi Mi 4C 280.000 700.000
Xiaomi Mi 5 350.000  850.000
Xiaomi Mi 5S 900.000
Xiaomi Mi 5C 800.000
Xiaomi Redmi Note 300.000  800.000
Xiaomi Redmi Note 2 280.000 700.000
Xiaomi Redmi Note 3 280.000 700.000
Xiaomi Redmi Note 4 280.000 700.000
Xiaomi Redmi Note 4X 280.000 750.000
Xiaomi Redmi Note 5 300.000  800.000
Xiaomi Redmi Note 5 Pro 300.000 800.000
Xiaomi Redmi Note 5A 300.000 800.000
Xiaomi Redmi Note 5A Prime 300.000 850.000
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 350.000  950.000
Xiaomi MiMax 350.000 900.000
Xiaomi MiMax 2 350.000 900.000
Xiaomi Mi Mix 350.000  1.600.000
Xiaomi Mi Mix 2 400.000  1.800.000
Xiaomi Mi Mix 2S 500.000 LH-Bảo hành 3T
Xiaomi Mi 5X/ Mi A1 300.000  800.000
Xiaomi Mi 6X/ Mi A2 350.000  1.100.000
Xiaomi Redmi 5  300.000 800.000
Xiaomi Redmi 5 Plus  300.000 800.000
Xiaomi Redmi 6 Pro/ Mi A2 Lite 350.000 850.000 
Xiaomi Mi8 SE  600.000 3.500.000
Xiaomi Mi8 Lite  350.000 900.000
Xiaomi Mi8  700.000 2.800.000
Xiaomi Redmi Note 7 400.000 1.200.000
Xiaomi Redmi Note 7 Pro 400.000 1.300.000